Hercegovačka 8, Split

Plaćanje računa

  • Od 21.11.2016 g. računi kod financijskih institucija ubuduće se ne mogu plaćati bez naknade za usluge platnog prometa.
  • Od 27. siječnja 2017. godine na prodajnim mjestima Tiska i Konzuma na lokacijama na dolje navedenim linkovima može se vršiti plaćanje računa (sa 2D bar kodom) ( gotovina, Maestro, Mastercard i Visa kartice) Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split za vodne komunalne usluge uz povoljnu naknadu u iznosu od 0,13 € po računu.
  • Račune na prodajnim mjestima Tiska  mogu se platiti gotovinom, Maestro i Mastercard karticom, a Konzuma uz navedeno i VISA karticom od 18.10.2021.
  • Računi za vodne za vodne komunalne usluge se mogu plaćati i na šalterima poslovnica NOVA HRVATSKA BANKA d.d. uz naknadu od  0,13 € po računu