Hercegovačka 8, Split

 

 

OBAVIJEST GRAĐANIMA: RADOVI U SRINJINAMA

Obavještavamo građane kako će se radovi u Srinjinama odvijati punim intenzitetom do 1. srpnja 2022., a nakon navedenog datuma u bitno smanjenom intenzitetu radi poštivanja turističke sezone, a sve prema dogovoru s Mjesnim odborom i Udrugom iznajmljivača.

Radovi na kolektoru S2 i S3 su u cijelosti izvedeni (ulice Dioklecijanov put i Sv. Roka). Nastavak radova tijekom sezone odnosit će se na križanje ulice Dioklecijanov put s Mosorskom ulicom i dionicu kolektora S1 u Mosorskoj ulici od crkve do glavnog ulaza u naselje Srinjine.

Trenutno je izvedeno više od 70% planiranih radova, odnosno izvedeno je 3.175,00 m1 fekalne kanalizacije, 122 komada kućna fekalna priključka, 81 stalnih vodovodnih kućnih priključaka i 95 privremenih kućnih priključaka. Nadalje, položeno je 1993,00 m1 vodovoda od ductil cijevi, baypasirano 1555,00 m1 postojećeg vodovoda te izmješteno 464,00 m1 EKI instalacije. Naposljetku, betonirano je 1350,00 m2 kolnog puta i vraćeno u prvobitno stanje te asfaltirano 7900,00 m2 lokalne ceste.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i dobroj volji kojom podržavaju ove, za naš kraj, izuzetno važne radove!

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.