Hercegovačka 8, Split

 

 

RADOVI U KAŠTEL NOVOM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

RADOVI U KAŠTEL NOVOM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

Obavještavamo vas kako u četvrtak, 5. svibnja 2022. započinju pripremni radovi na kolektoru:

  •  F-26, Ulica Novskih težaka, Kaštel Novi

Po dovršetku pripremnih radova, započet će i iskopi kanalizacije. Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju za vrijeme trajanja radova.