Hercegovačka 8, Split

 

 

RADOVI U KAŠTEL STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

RADOVI U KAŠTEL STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

Obavještavamo vas kako u petak, 20. svibnja 2022., planiramo započeti radove na kolektorima:

  • F-234.3, Cesta dr. Franje Tuđmana, Kaštel Stari
  • F-248.1, Ulica Ivana Jurasa, Kaštel Stari

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju za vrijeme trajanja radova.