Hercegovačka 8, Split

 

 

STATUS JAVNIH NABAVA ZA POJEDINE UGOVORE U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“

U nastavku donosimo status javnih nabava za pojedine ugovore u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“

P1 - Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč

Postupak javne nabave bio je privremeno obustavljen zbog žalbe određenog gospodarskog subjekta na Dokumentaciju o nabavi. Natječaj je u tijeku, dok je planirano otvaranje ponuda 27. srpnja 2022. godine.

P2 - Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica

Dokumentacija o nabavi je dovršena, postupak prethodnog savjetovanja objavljen 21. lipnja 2022. godine.

P3 - Optimizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Splita

Postupak javne nabave je u tijeku. Nakon usvajanje žalbe na prvu Odluku o odabiru očekuje se skoro donošenje druge Odluke o odabiru.

P5 - SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadro - CS Ravne Njive

Dokumenacija o nabavi je dovršena te slijedi objava postupka prethodnog savjetovanja.

 

P6- Projektiranje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe

Nakon rješenja žalbe na Dokumentaciju o nabavi, nastavljen je postupak javne nabave. Postupak je vrlo složen s obzirom na to da je riječ o ugovoru za projektiranje i građenje. Interes potencijalnih ponuditelja je velik o čemu svjedoče brojna pitanja na koja Naručitelj ažurno odgovara.

Planirani rok otvaranja ponuda je 15. srpnja 2022. godine.

 

P7- Nabava opreme za održavanje mreže

Postupak javne nabave je u tijeku. Ponude su otvorene 23. lipnja 2022. godine, u tijeku je evaluacija ponuda.

 

P10 - Tehnička pomoć za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži

Postupak javne nabave pokrenut je 13. lipnja 2022. godine. Riječ je o konzultantskim uslugama koje obuhvaćaju izradu matematičkog-hidrauličkog modela sustava vodoopskrbe što je preduvjet aktivnosti za smanjenje gubitaka u mreži te izradu dugoročnog koncepcijskog rješenja razvoja vodoopskrbe i pred-studije izvedivosti za aplikaciju potrebnih radova za sufinanciranje iz EU fondovima. Otvaranje ponuda je planirano za 29. srpnja 2022.

 

P11 - Upravljanje projektom

Postupak javne nabave je u tijeku. Postoji značajan interes ponuditelja koji postavljaju pitanja na koja naručitelj ažurno odgovara. Otvaranje ponuda je planirano za 30. lipnja 2022. godine.

 

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.