U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U KLISU

U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U KLISU

U utorak, 2. svibnja na adresi Ulica Mihaljevići, održano je svečano otvaranje radova u Klisu, u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin“. Predmetni radovi dio su Ugovora P4 - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

Na svečanom otvaranju radova prisutnima su se obratili: Tomislav Šuta, privremeni upravitelj Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, Jakov Vetma, gradonačelnik Općine Klis, Valentin Dujmović, zamjenik direktora Hrvatskih voda, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije i Mario Šiljeg, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U sklopu predmetnog Ugovora, na području Općine Klis izgradit će se 21.972 metara kanalizacijskih cjevovoda, od čega 19.602 metara gravitacijskih te 2.369 metara tlačnih cjevovoda. Nadalje, izgradit će se 13.197 metara vodoopskrbnih cjevovoda, 9 komada kanalizacijskih crpnih stanica, 12.581 metara kabelske kanalizacije za sustav daljinskog nadzora i upravljanja, 3 vodospreme i 2 vodoopskrbne crpne stanice. Stanovnici Općine Klis dobit će i 445 novih kanalizacijskih priključaka i 43 novih vodovodnih priključaka. Ukupna vrijednost radova na području Općine Klis je 14.692.692,12 eura (110.702.088,78 kuna) bez PDV-a, odnosno 18.365.865,15 eura (138.377.610,98 kuna) s PDV-om.  

Nakon Ulice Mihaljevići u Klisu, uslijedit će radovi na pristupnim putevima za VS Radići i VS Mihaljevići.

Podsjetimo, Ugovorom o rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje izgradit će se kanalizacijski cjevovodi u dužini cca 44 km, vodoopskrbni cjevovodi u dužini cca 31 kilometara, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine od cca 6 kilometara te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20 kilometara kabelske kanalizacije i 2 kilometara sanacije kanalizacijske mreže.

Izvođač radova na navedenom Ugovoru je Zajednica ponuditelja Vodoprivreda Split d.d., Vodotehnika  d.d. iz Zagreba, Sarađen d.o.o. iz Stankovaca i Vodoinstalacija d.o.o. iz Zadra. Vrijednost navedenog Ugovora iznosi 43.446.151,47 eura (327.345.028,23 kuna) bez PDV-a, odnosno 54.307.689,33 eura (409.181.285,29 kuna) s PDV-om.

Općenito o Projektu:

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.