U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U PODSTRANI

U ponedjeljak, 5. lipnjana adresi Ulica Don Petra Cara, održano je svečano otvaranje radova u Gornjoj Podstrani, u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin“. Predmetni radovi dio su Ugovora P4 - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

Na svečanom otvaranju radova prisutnima su se obratili: Tomislav Šuta, privremeni upravitelj Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, Mijo Dropuljić, načelnik  Općine Podstrana, Valentin Dujmović, zamjenik direktora Hrvatskih voda i Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije.

U sklopu predmetnog Ugovora, na području Općine Podstrana izgradit će se 6.248 metara kanalizacijskih cjevovoda, 6.062 metara vodoopskrbnih cjevovoda, 6.185 metara kabelske kanalizacije za sustav daljinskog nadzora i upravljanja,dvije kanalizacijske crpne stanice, četiri vodospreme te pet vodoopskrbnih crpnih stanica. Ujedno, sanirat će se 2.133 metara kanalizacijske mreže, a stanovnici će dobiti 204 novih kanalizacijskih i vodovodnih priključaka. Vrijednost radova na području Općine Podstrana iznosi 11.747.358,42 eura (88.510.472,03 kuna) bez PDV-a, odnosno 14.684.198,03 eura (110.638.090,04 kuna) s PDV-om.

Podsjetimo,Ugovorom o rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje izgradit će se kanalizacijski cjevovodi u dužini cca 44 km, vodoopskrbni cjevovodi u dužini cca 31 kilometara, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine od cca 6 kilometara te 18 crpnih stanica za kanalizaciju i devet crpnih stanica za vodoopskrbu i 9 vodosprema. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20 kilometara kabelske kanalizacije i 2 kilometarasanacije kanalizacijske mreže.

Izvođač radova na navedenom Ugovoru je Zajednica ponuditelja Vodoprivreda Split d.d., Vodotehnika  d.d. iz Zagreba, Sarađen d.o.o. iz Stankovaca i Vodoinstalacija d.o.o. iz Zadra. Vrijednost navedenog Ugovora iznosi 43.446.151,47 eura (327.345.028,23 kuna) bez PDV-a, odnosno 54.307.689,33 eura (409.181.285,29 kuna) s PDV-om.

Općenito o Projektu:

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.