KREĆU RADOVI ČIŠĆENJA I CCTV SNIMANJA U SPLITU U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ te Ugovora P3 - „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“ započinje se s aktivnostima čišćenja i CCTV snimanja.

U petak, 17. svibnja čišćenje i CCTV snimanje odvijat će se u Teslinoj ulici u dužini od 247,95 metara te će stoga na snazi biti privremena regulacija prometa kao što je prikazano na karti.

Nadalje, u ponedjeljak, 20. svibnja u Matoševoj ulici u duljini od 469,70 metara odvijat će se čišćenje i CCTV snimanje te će biti uvedena privremena regulacija prometa kao što je prikazano na karti.

U utorak, 21. svibnja odvijat će se čišćenje i CCTV snimanje na lokaciji Mandalinski put u duljini od 353,25 metara te će biti uvedena prometna regulacija kako slijedi na karti.

U srijedu, 22. svibnja u Ulici Nazorov prilaz u duljini od 297,31 metara odvijat će se čišćenje i CCTV snimanje te će biti uvedena privremena regulacija prometa kako slijedi na karti.

U četvrtak, 23. svibnja započinju radovi čišćenja i CCTV snimanja u Ulici Marjanski put u dužini od 257,95 metara te će biti uvedena privremena regulacija prometa koju donosimo na karti.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Molimo vaše razumijevanje tijekom izvođenja radova.

 

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.