OBAVIJEST O RADOVIMA ČIŠĆENJA I CCTV SNIMANJA POSTOJEĆE KANALIZACIJSKE MREŽE U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ te Ugovora P3 - „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“ dana 10. svibnja 2024. godine započinju radovi čišćenja i CCTV snimanja.

Radovi čišćenja i CCTV snimanja od petka, 10. svibnja odvijat će se na lokaciji Šetalište Ivana Meštrovića u Splitu u duljini od 307,43 metara prema privremenoj regulaciji prometa kako je naznačeno u prvoj grafici.

Nadalje, od ponedjeljka, 13. svibnja radovi čišćenja i CCTV snimanja odvijat će se na lokaciji Šetalište Ivana Meštrovića u Splitu u duljini od 346,60 metara prema privremenoj regulaciji prometa kako je naznačeno u drugoj grafici.

Od utorka, 14. svibnja i srijede, 15. svibnja na lokaciji Ulica Put Meja i Dražanac u duljini od 535,18 metara te na sjevernom kanalu na lokaciji Šetalište Ivana Meštrovića u Splitu odvijat će se radovi čišćenja i CCTV snimanja prema privremenoj regulaciji prometa kako je naznačeno u trećoj i četvrtoj grafici. 

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Molimo vaše razumijevanje tijekom izvođenja radova.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.