PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA DIJELU ULICE DON FRANA BULIĆA U SKLOPU PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA DIJELU ULICE DON FRANA BULIĆA U SKLOPU PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN

U tijeku su radovi na izgradnji vodovodne mreže u sklopu projekta "Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ – Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje zbog čega će u dijelu Ulice don Frane Bulića biti onemogućen tranzitni promet autima, autobusima i teretnim vozilima. Isključivo će biti dozvoljen promet vozilima gradilišta te iznimno stanarima, hitnim službama i javnom prijevozu. Pješački promet kroz zonu izvođenja radova će u svakom trenutku biti omogućen.

Molimo građane, koji žive istočno i zapadno od zone izvođenja radova, da Ulicom don Frane Bulića idu od zone odvijanja radova, odnosno prema istoku i zapadu kako je na grafici ispod prikazano.

Na grafici u nastavku prikazana je prva faza izvođenja radova s kojom se započinje 25. travnja 2024. godine i koja će trajati 20 dana.

Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.