Hercegovačka 8, Split

RADOVI U KAŠTEL KAMBELOVCU, LUKŠIĆU I STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACI

RADOVI U KAŠTEL KAMBELOVCU, LUKŠIĆU I STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACI

Obavještavamo vas kako u ponedjeljak, 17. siječnja 2022., planiramo započeti radove na kolektorima:

  • F-149.3, Ulica Put Rakovića, Kaštel Kambelovac (popravci)
  • F-98.1, Ulica Sinokoše, Kaštel Lukšić
  • F-57 i F-57.9.1, Ulica bana Jelačića, Kaštel Stari

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju za vrijeme trajanja radova.