Hercegovačka 8, Split

RADOVI U KAŠTEL STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

RADOVI U KAŠTEL STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

Obavještavamo vas kako u petak, 14. siječnja 2022., planiramo započeti radove na kolektoru u Kaštel Starom:

 

-F-57.9.2, Lećevačka ulica

 

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju za vrijeme trajanja radova.