Hercegovačka 8, Split

RADOVI U KAŠTEL STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

RADOVI U KAŠTEL STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

Obavještavamo vas kako u četvrtak, 27. siječnja 2022., planiramo započeti radove na kolektoru:

  • F-57.9.3, Lećevačka ulica u Kaštel Starom

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju za vrijeme trajanja radova.