STATUS REALIZACIJE UGOVORA O ISPORUCI OPREME NABAVA VODOMJERA I DODATNIH DIJELOVA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku je realizacija Ugovora o isporuci opreme za održavanje mreže za grupu 3: Nabava vodomjera i dodatnih dijelova.

Podsjetimo, Ugovor o isporuci opreme za održavanje mreže za grupu 3: Nabava vodomjera i dodatnih dijelova odnosi se na nabavu 23.000 komada vodomjera i dodatnih dijelova, a Isporučitelj je IKOM – Industrija komunalne opreme i mjerila, d.d. iz Zagreba. Rok izvršenja Ugovora je 18 mjeseci.

Isporučitelj će opremu isporučiti u količini i dinamici prema dostavljenim narudžbama te sukladno tome, Isporučitelj priprema prvu isporuku u količini od 4.000 vodomjera.

Ujedno, Naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split trenutno je u fazi potpisivanja Ugovora o povjerljivosti ključa AES128, što znači da će Isporučitelj opreme isporučivati vodomjere s kodom zbog sigurnosti očitavanja.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eur (1.791.760.602,63 kn), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eur (1.419.408.482,096 kn), 129.446.550,25 eur (975.315.032,88 kn), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eur (372.352.120,53 kn) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

 

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.