Prijevoz i isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik veliki i Drvenik mali, Ev. broj nadmetanja: 2024-U/10
16. travnja. 2024.
Usluga voditelja projekta za upravljanje projektom izgradnje vodoopskrbnog sustavanaselja Sevid na moru, ev. br. nabave: 2024-IURU/03
31. siječnja. 2024.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Sevid na moru, ev. br. nabave: 2024-IURU/02
31. siječnja. 2024.
Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, Evidencijski broj nadmetanja: 2024-U/16
29. siječnja. 2024.
Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, UPOV-a i kanalizacijskih kolektora Aglomeracije Split-Solin i Kaštela Trogir, ev. br. nabave: 2023-U/11
23. kolovoza. 2023.