Hercegovačka 8, Split

Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, Evidencijski broj nadmetanja: 2022-U/12