Hercegovačka 8, Split

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE NASELJA KORUŠCE-UBLE-RADOŠIĆ VODOOPSKRBNI CJEVOVODI U OGRANCIMA KAPETANOVIĆI I KELAMI GORNJI, ev. br. nabave: 2022-IUR/22