Prijevoz i isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik veliki i Drvenik mali, Ev. broj nadmetanja: 2024-U/10