Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin - Zagora, ev. br. nabave:2024-IUR/05