Hercegovačka 8, Split

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOOPSKRBNOG PODSUSTAVA PODRUČJA VUČEVICA SJEVERNO OD A1 (VODOSPREMA SA CJEVOVODIMA), ev. br. nabave. 2021-IUR/10