Monitoring mora podmorskog ispusta ČIOVO, EV. BR. NABAVE: 2024-U/07