Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Šolta, Evidencijski broj nadmetanja: 2024-IUJUR/04
12. travnja. 2024.
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji i održavanju oborinske odvodnje Grada Splita, ev. broj nabave: 2024-JUR/15
20. ožujka. 2024.