Revizija godišnjih financijskih izvještaja i revizija isporučitelja vodnih usluga prema čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) za 2023. g.,, ev. broj 2024-JU/79
17. srpnja. 2024.
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih vodnih građevina na području upravljanja VIK-a, ev. br. nabave: 2024-IUJU/10
11. lipnja. 2024.
Ispitivanje radne opreme, radnog okoliša, električne i gromobranske instalacije i mjerenje emisija, ev. br. nabave: 2024-JU/46
26. travnja. 2024.
Kontrola i atestiranje Drager aparata za detekciju plinova i para X-am 5000/2500 (atestiranje 2x godišnje) i izolacijskih aparata za zaštitu dišnih organa (1x godišnje), ev. br. nabave: 2024-JU/47
24. travnja. 2024.
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Šolta, Evidencijski broj nadmetanja: 2024-IUJUR/04
12. travnja. 2024.