Hercegovačka 8, Split

Izrada projektne dokumentacije poslovne zgrade VIK-a u Kaštel Novom, ev. br. nabave: 2022-JU/98