Hercegovačka 8, Split

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji fekalne kanalizacije područja između ulice Puta Orišca i ceste D8 kod Lidla, ev. br. nabave: 2022-IUJU/02