Hercegovačka 8, Split

Izrada izvedbenih projekta sancije (zamjena opreme) kanalizacijskih crpnih stanica Duje, Dujmovača i Solin - elektroprojekti, ev. br. nabave: 2022-JU/43

Datum događaja: 29.11.2022. 8:05 - 8.12.2022. 12:00 Izvezi događaj