STUDIJSKI POSJET CENTRALNOM UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA STUPE
"Živiš li MORE? - Jadransko more je jedno, briga o njemu pripada svima"
Projekt AdSWiM    Interreg Italy-Croatia