Na području aglomeracije Kaštela-Trogir podneseno više od 3600 zahtjeva za priključenje na odvodnju i više od 600 zahtjeva za priključak na vodoopskrbu

U okviru projekta Poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir, ostvaren je značajan napredak na izgradnji nove kanalizacijske i vodoopskrbne mreže. Tako su, temeljem tri aktivna ugovora o radovima, gotovo u cijelosti dovršeni radovi iskopa i polaganja fekalnih i vodovodnih cjevovoda.  Prema Ugovoru A1 -  Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području grada Kaštela (južno od državne ceste d8 do mora), od predviđenih 59 km odvodnje dovršeno je 58 kilometara, od čega je 40,2 kilometra cjevovoda ispitano i odobreno za priključenja. Također, rekonstruirano je i izvedeno 39 kilometara vodovoda. Time su stvoreni uvjeti za 3589 kanalizacijskih i 2559 vodovodnih priključaka (saniranih i novih).

U okviru Ugovora A2 – Izgradnja sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Trogira, izvedeno je 20,5 kilometara kanalizacije. Također, rekonstruirano je i izvedeno 13,8 kilometara vodoopskrbne mreže. Tako će biti omogućeno 1426 priključaka na kanalizaciju i 934 priključka na rekonstruiranu i novoizgrađenu vodovodnu infrastrukturu.

Prema Ugovoru A0 -  Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (K.Sućurac, K.Gomilica i K.Kambelovac) i grada Trogira (Plano), realizirano je ukupno 98% planiranih radova, odnosno 53,3 kilometra vodoopskrbe i odvodnje, od projektom predviđenih 54,1 kilometar.

Važno je pojasniti kako nakon dovršetka radova na polaganju fekalnih kolektora i cjevovoda slijede ispitivanja istih, atestiranja te uklanjanje eventualnih nedostataka prije odobrenja za priključenje. U proteklom periodu mnoge su ulice u Kaštelima već u potpunosti spojene na novu mrežu, a priključenja se obavljaju prema raspoloživim tehničkim mogućnostima ViK-a, s obzirom na veliko područje te veliki broj korisnika. Naime, stanovnici na području aglomeracije do sada su podnijeli više od 3600 zahtjeva za priključenje na odvodnju i više od 600 zahtjeva za priključenje na voodopskrbnu mrežu.

Status podnesenih zahtjeva nije potrebno provjeravati, već će predstavnici ViK-a obavijestit korisnike o istome te svim detaljima vezano uz termine i procedure priključenja.

Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne vrijednosti 152,8 milijuna EUR (bez PDV-a), sa 106,6 milijuna EUR sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.