OBAVIJEST I POZIV POTROŠAČIMA NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (PRIKLJUČENJE NA ODVODNJU)

Ovim putem Vas obavještavamo da je završena izgradnja kanalizacijske mreže na Vašem području s istovremenom izgradnjom kanalizacijskih priključaka, te Vas molimo da što prije dostavite Zahtjev za priključenje (u privitku).

Napominjemo da ste sukladno čl. 55. st. 2. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) OBVEZNI priključiti Vašu nekretninu na komunalne vodne građevine odnosno sustav javne odvodnje u roku od godinu dana od dana dostave obavijesti o mogućnosti priključenja građevine na KVG.

Zahtjevu za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje priložiti sljedeće:

  1. Građevinsku dozvolu ili uvjerenje iz katastra da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine ili rješenje o izvedenom stanju ili potvrdu o predanom zahtjevu za legalizaciju i geodetskim/arhitektonskim snimkom objekta (fotokopija);
  2. Preris katastarskog plana (1 original i 3 kopije)
  3. Vlasnički list ili drugi dokaz o posjedovanju nekretnine (rješenje o nasljeđivanju, i sl.);
  4. Fotokopiju jednog računa za vodu i OIB;
  5. Kontakt broj tel/mob osobe za zastupanje.

Zahtjev za priključenje možete dostaviti osobno (od 08 - 13 sati, pauza od 10:30 - 11 sati), putem pošte na sljedeću adresu: Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, 21 000 Split ili na email: iris.majic@vik-split.hr, informacije na tel. 021/546-242.

Za informacije vezane za realizaciju izgradnje priključka na odvodnju kontaktirati Voditelja kanalizacijske mreže Aglomeracije Kaštela-Trogir Duje Drnas, dipl.ing., tel. 021/420-195, email: duje.drnas@vik-split.hr

Za informacije vezane za postojeći vodovodni priključak-eventualno razdvajanje, proširenje postojećeg priključka i sl. kontaktirati Sandru Tafra, tel. 021/546-245; email: sandra.tafra@vik-split.hr

Ukoliko ste u međuvremenu predali zahtjev za priključak, zanemarite ovu obavijest.

Plaćanjem računa za vodu potvrđujete primitak ove obavijesti.

Napomena: Ako računi za vodu glase na osobu koja više nije vlasnik nekretnine, prije predaje Zahtjeva potrebno je izvršiti promjenu imena korisnika. Dokumentacija (fotokopija jednog računa, OIB , dokaz vlasništva i OI na uvid) predaje se u VIK-Hercegovačka 8, Split (Kopilica) ili poštom na adresu sjedišta društva ili elektroničkom poštom na email: info@vik-split.hr

S poštovanjem