Održano javno otvaranje ponuda za radove na nadogradnji CUPOV Divulje

Danas je u prostorima ViK-a održano javno otvaranje ponuda pristiglih u otvorenom postupku javne nabave Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split za dogradnju centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV) Divulje kapaciteta 100.000 ES, II (drugi) stupanj pročišćavanja te regulaciju potoka Slanac, u okviru projekta aglomeracije Kaštela-Trogir.  

U provedenom postupku nabave pristigla je jedna ponuda i to ponuda tvrtke Strabag Ag u iznosu od 24.444.917,86 EUR bez PDV-a.  

Rok za izjavljivanje žalbe je 10 dana od javnog otvaranja ponuda.

Podsjetimo, projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne vrijednosti 189,8 milijardi eura, sa 106,6 milijuna eura sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.

 

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split