Počinju radovi na izgradnji CUPOV Divulje

Odabrani izvođač radova prema Ugovoru za izgradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje (CUPOV Divulje), Strabag Ag, uveden je u posao te mu je predano pravo pristupa i posjeda gradilišta. Ovime su stečeni uvjeti za početak izvođenja radova dogradnje postojećeg objekta za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda te izvođenje radova na regulaciji dijela bujičnog potoka Slanac.

To će omogućiti povećanje stupnja pročišćavanja otpadnih voda s prvog na drugi stupanj. Dogradnjom CUPOV Divulje unaprijedit će se kvaliteta vodotoka, a uz veći stupanj pročišćavanja otpadnih voda doprinijeti i očuvanju okoliša, razvoju turističkih potencijala i povećanju kvalitete života.

Ugovor za navedene radove vrijedan 24.444.917,86 EUR bez PDV-a, odnosno 30.556.147,33 EUR s PDV-om, a potpisan je u ožujku ove godine.

Podsjetimo, projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupno je vrijedan 152,8 milijuna EUR (bez PDV-a), od čega 106,6 milijuna EUR sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.

Nositelj ovog projekta, ujedno jedne od najvećih infrastrukturnih investicija u Republici Hrvatskoj, je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja RH,  Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split, općinama Okrug, Seget te naseljem Slatine.

Realizacijom projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširit će se na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99 %, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na kanalizacijski sustav čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 % na 97 %.