POZIV STANOVNICIMA OPĆINE DUGOPOLJE ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJSKU MREŽU

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“ te „Ugovora P4 -  Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje“, Vodovod i kanalizacija Split poziva stanovnike s područja Općine Dugopolje da predaju Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu, ukoliko to još nisu učinili.

Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu nalazi se u privitku ove obavijesti. Budući da će se istovremeno s izgradnjom ulične fekalne kanalizacije graditi i priključna okna, Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu potrebno je predati što prije.

Uz ispunjeni Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu potrebno je priložiti i sljedeće:

  1. Građevinsku dozvolu ili uvjerenje iz katastra da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine ili rješenje o izvedenom stanju ili pak potvrdu o predanom zahtjevu za legalizaciju i geodetskim / arhitektonskim snimkom objekta u fotokopiji
  2. Četiri primjerka prerisa katastarskog plana u mjerilu 1:1000
  3. Vlasnički list ili drugi dokaz o posjedovanju nekretnine (rješenje o nasljedstvu i sl.)
  4. Fotokopiju jednog računa za vodu i OIB. Ako računi za vodu glase na osobu koja više nije vlasnik nekretnine, prije predaje Zahtjeva potrebno je izvršiti promjenu imena korisnika
  5. Kontakt broj telefona ili mobitela osobe za zastupanje

Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu može se dostaviti osobno, svakim radnim danom, osim srijede, od 08:00 do 10:30 te od 11:00 do 13:00 sati na prvi kat u sobu broj 27. Isto tako, Zahtjev se može poslati poštom na adresu Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, 21000 Split ili na e-mail josip.zeljkovic@vik-split.hr

Za dodatne informacije možete nazvati broj 021/546-237. Informacije vezane za postojeći vodovodni priključak, odnosno za eventualno razdvajanje, proširenje postojećeg priključka i sl. možete kontaktirati Miroslava Lerotića na telefonski broj 021/546-256 ili putem e-maila miroslav.lerotic@vik-split.hr (prvi kat, soba broj 6).

U nastavku donosimo tablicu s popisom kanalizacijskih kolektora i ulica u kojima će se odvijati radovi. Zahtjev za priključenje na kanalizacijsku mrežu mogu podnijeti vlasnici objekata samo u ulicama gdje će se odvijati radovi, prema popisu u tablici u nastavku:

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE NA PODRUČJE OPĆINE DUGOPOLJE

Red.
br.

Ulica

Kolektor

1.

Vukovarska ulica

Kanal D1

2.

Ulica kneza Domagoja

Kanal D2

3.

Senjska ulica

Kanal D3

4.

Domobranska ulica

Kanal D5

5.

Domobranska ulica

Kanal D5.1

6.

Domobranska ulica

Kanal D5.2

7.

Senjska ulica

Kanal D6

8.

Vinska ulica

Kanal D 6.1

9.

Senjska ulica

Kanal D 6.2

10.

Splitska ulica

Kanal D7

11.

Splitska ulica

Kanal D7.1

12.

Ulica Domovinskog rata

Kanal D8

13.

Ulica Domovinskog rata

Kanal D8.1

14.

Uliza kneza Trpimira

Kanal D10

15.

Ulica Petra Kružića

Kanal D11

16.

Ulica kneza Branimira

Kanal D11.1

17.

Ulica kneza Branimira

Kanal D12

18.

Ulica 114.brigade

Kanal D13

19.

Don Joze Čulina

Kanal D13.1

20.

Ulica don Špira Vukovića

Kanal D13.2

21.

Ulica Ante Starčevića

Kanal D14

22.

Ulica A.G.Matoša

Kanal D15

23.

Ulica Stjepana Radića

Kanal D16

24.

Zrinsko Frankopanska ulica

Kanal D17

25.

Zrinsko Frankopanska ulica

Kanal D17.1

26.

Zrinsko Frankopanska ulica

Kanal D17.2

27.

Zrinsko Frankopanska ulica

Kanal D17.3

28.

Ulica 114.brigade

Kanal D17.4

29.

Ulica don Šimuna Karamana,Ulica Jakova Gotovca

Kanal D18

30.

ulica fra Roka Rogošića

Kanal D18.1

31.

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića

Kanal D18.2

32.

Ramska ulica

Kanal D18.3

33.

Ulica Antuna Branka Šimića

Kanal D19

34.

Ulica časne sestre Mauricije Vrnoga

Kanal D20.3

35.

Marulićeva ulica

Kanal D21

36.

Marulićeva ulica

Kanal D21.1

37.

Ulica Gojka Šuška

Kanal D22

38.

Ulica Gojka Šuška

Kanal D22.1

39.

Put Kvartira

Kanal D23

40.

Ulica Ruđera Boškovića

Kanal D24

41.

Ulica sv.Ante

Kanal D25

42.

Kutska ulica

Kanal D26

43.

Kutska ulica

Kanal D26.1

44.

Ulica Put Lokve

Kanal D27

45.

Ulica Put Lokve

Kanal D27.1

46.

Ulica Ivana Meštrovića

Kanal D27.2

47.

Ulica Put Lokve

Kanal D27.3

48.

Ulica Put Lokve

Kanal D27.4

 

 

 

 

Podsjetimo, Ugovorom o rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje izgradit će se kanalizacijski cjevovodi u dužini cca 44 km, vodoopskrbni cjevovodi u dužini cca 31 km, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine od cca 6 km te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20 km kabelske kanalizacije i 2 km sanacije kanalizacijske mreže.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.