PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U SPLITU U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi u gradu Splitu koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.

U srijedu, 12. lipnja i u četvrtak, 13. lipnja uspostavit će se privremena regulacija prometa zbog radova na asfaltiranju završnog sloja kolnika. Pritom će se pojedine dionice Ulice Put Firula, od križanja s Viškom ulicom do križanja sa Spinčićevom ulicom zatvoriti za sav promet.

Za sav promet zatvorit će se i Spinčićeva ulica od križanja s Ulicom Put Firula prema Ulici Šetalište Kalafata te isto tako i Ulica Šetalište Kalafata do pješačke zone u uvali Trstenik.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova.

O Projektu

 „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.