Projekt AdSWiM Interreg Italy-Croatia

 

Projekt „Upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora“ skraćenog naziva AdSWiM počeo je u siječnju 2019. godine. Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu vodnih tijela te ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava.


Kvaliteta vode u Jadranskom moru je izrazito heterogena. Ekološke, zdravstvene i higijenske karakteristike vode razlikuju se od područja do područja u Jadranskom moru. Na nekim područjima mjerimo neravnotežu između hranjivih tvari (fosfor u usporedbi s dušikom) koja se uslijed postojanja može obnoviti remineralizacijom organske materije, a ona uvelike ovisi o sastavu i reproduktivnom kapacitetu mikrobne zajednice.


Projektom se potiče prekogranično integrirano upravljanje vodnim resursima kako bi se ponovno uspostavila poremećena ravnoteža hranjivih tvari koja utječe na hranidbeni lanac. AdSWiM projekt spaja istraživačke institucije, lokalne vlasti i komunalna poduzeća kako bi zajedno radili na unaprjeđivanju kvalitete morske vode.


Projekt provodi konzorcij od sedam partnera iz Italije i pet partnera iz Hrvatske:

1. Sveučilište u Udinama, Udine, Italija – vodeći partner;

2. Grad Udine, Italija;

3. CAFC d.o.o., Udine, Italija;

4. Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku, Trst, Italija;

5. Politehnički institut Marche, Ancona, Italija;

6. Institut za kristalografiju – Nacionalno istraživačko vijeće, Trst, Italija;

7. Grad Pescara, Italija;

8. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Hrvatska;

9. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hrvatska;

10. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar, Hrvatska;

11. Izvor Ploče d.o.o., Ploče, Hrvatska;

12. Centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris, Pula, Hrvatska.

 


Projekt se financira u okviru 2014 – 2020 Interreg V-A, Italy – Croatia CBC Programme. Ukupna vrijednost projekta je 2.035.703,13 eura od čega se 85% financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, završetak se očekuje početkom 2021. godine.
 

Službena internet stranica programa: https://www.italy-croatia.eu/web/adswim


Konzorcij projektnih partnera AdSWiM  projekta

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.