STATUS REALIZACIJE UGOVORA P4 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“ u tijeku su opsežni radovi koji se odvijaju u okviru Ugovora P4 – Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

U sklopu ovog Ugovora predviđena je izgradnja 43.560 metara kanalizacijskih cjevovoda, izgradnja 27.069 metara novih vodoopskrbnih cjevovoda, 20.118 metara kabelske kanalizacije te izgradnja 5.769 metara tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, ali i rekonstrukcija 3.486 metara vodoopskrbnih cjevovoda te sanacija 2.134 metara kanalizacijske mreže. Ujedno, izgradit će se 18 kanalizacijskih crpnih stanica (CS Kurtovići, CS Barići, CS Macanovac, CS Gizdići, CS Kamenica, CS Pleštine, CS Žura, CS Vetme, CS Put Majdana, CS Kunčeva Greda, CS Splitska, CS Dolac, CS Mravince, CS Kučine, CS Sv. Fabijana, CS Bilaja, dok će se na CS Strožanac zamijeniti oprema) te 9 vodoopskrbnih stanica (CS Igralište-Rera, hidroforska stanica Klis Kosa, hidroforska stanica u VS Strožanac, CS Strožanac, CS u VS Podstrana, procrpna stanica Don Petra Cara, CS Grlo). Na sljedećim lokacijama izgradit će se 9 vodosprema: VS Dugopolje, VS Grlo, VS Mihaljevići, VS Radići, VS Voljak, VS Strožana, VS Podstrana. Građanke i građani dobit će i 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka.

Na ugovoru P4 do sada je izgrađeno 5.127 metara kanalizacijske mreže, 1264 metara vodoopskrbne mreže te je rekonstruirano 326 metara vodoopskrbne mreže. Broj novih kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu iznosi 104 kom.

Radovi na kanalizacijskim kolektorima završeni su na: D3 – Senjska ulica, D8 –Ulica Domovinskog rata, D10 – Ulica kneza Trpimira, D2 – Ulica kneza Domagoja, D6 – Senjska ulica, D7.1. – Vinska ulica, D6.1., D11 – Ulica Petra Kružića, D1.1. - Ulica kneza Branimira, D13.2. – Ulica don Špira Vukovića, D13 – Ulica kardinala Alojzija Stepinca u Dugopolju, k-MK - Ulica Put Majdana, Ogranak 1-OS2, OS2 i OS1 -  Ulica Braće Radića u Mravincima. Završeni su i radovi na vodovodu V-KU - Joška Matkovića u Kučinama.

U tijeku su i pripremne radnje za asfaltiranje, dok je cesta asfaltirana na dijelu kolektora D13 u Ulici kardinala Alojzija Stepinca u Dugopolju kod škole i zgrade Općine Dugopolje.

U tijeku su radovi na kanalizacijskim kolektorima na: D12 - Ulica kneza Branimira, D15 - Ulica A. G. Matoša, D7 - Splitska ulica, D23 – Put Kvartira, D21 - Marulićeva ulica, D6.2. - Senjska ulica, D13.1. –Ulica don Joze Čulina, D14 - Ulica Ante Starčevića u Dugopolju te na kolektorima K21, K21.1, K22 -Ulica Mihovilovići, K3 - Ulica Vjekoslava Paraća u Klisu, k-MK1, k-MK1.1 - Ulica Kunčeva greda, k-ZG - Zgon, k-MK – Ulica Put Majdana te radovi na tlačnom vodu u Solinu. U tijeku su i radovi na vodovodu na V-MR – Ulica Ante Starčevića, V1 – Ulica Sv. Jure, V5 – Ulica Vjekoslava Paraća, T5 – Ulica Mihaljevići, V-KT – Ulica kneza Trpimira, V-KG – Ulica Kunčeva greda, V-DR – Zoranićeva ulica te na CS Dolac, CS Grlo i na vodospremi Dugopolje.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.