SVEČANO OTVARANJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NASELJA SEVID NA MORU

Obavještavamo Vas da je 15. svibanj 2024. godine u 12:00 sati obilježeno svečano otvaranje radova na izgradnji  „Vodoopskrbnog sustava naselja Sevid na moru“ koje se održalo na lokaciji radova u naselju Sevid.

 

Otvaranju radova je ispred Naručitelja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split nazočio direktor Miroslav Delić, predstavnica Hrvatskih voda Irina Putica, ispred Izvođača radova, tvrtke A&M d.o.o., Vukovar, Martin Konjevod, te ispred Općine Marina načelnik Ante Mamut.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.189.812,52 eura bez PDV-a, odnosno 3.987.265,65 eura s PDV-om. Rok završetka izvršenja Ugovora iznosi ukupno 17 mjeseci.

 

Sevid na moru je jedino priobalno naselje na području općine Marina u kojem nema izgrađenog sustava javne vodoopskrbe pa se postojeći objekti pitkom vodom opskrbljuju preko vlastitih vodospremnika. Naselje broji 160 stalnih i do cca 1.400 povremenih stanovnika s trendom porasta budući se radi o administrativno novom naselju.

Planirani zahvat pripada vodoopskrbnom sustavu Krka kojim se voda transportira magistralnim cjevovodom s područja Šibensko-kninske županije na područje općine Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Opskrba područja naselja Sevid na moru planirana je spajanjem na magistralni cjevovod u naselju Sevid.

Predmet ugovora o izvođenju radova je izgradnja vodospreme zapremine V=250 m3, njoj pripadajućih cjevovoda ukupne duljine 1,679 km te cjevovoda vodoopskrbne mreže ukupne duljine 9,928 km čime će se stvoriti preduvjeti za izvedbu cca 373 kućna priključka na sustav javne vodoopskrbe.

Izgradnja vodoopskrbnog podsustava naselja Sevid na moru jedan je osam elemenata Projekta „Izgradnja UKPV Jadro i manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području JIVU-a Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split“ čija se provedba financira, najvećim dijelom, EU sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO).

Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovoru o sufinanciranju, potpisanima u rujnu 2023. godine, Vodovod i kanalizacija Split planira realizirati ukupno osam projektnih elemenata ukupne investicijske vrijednosti 40.992.988,20 €, od kojih iznos prihvatljivih troškova iznosi do 32.794.390,56 €. Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta će se sufinancirati 80% iz sredstava Nacionalnog programa otpornosti i oporavka u visini do najviše 26.235.512,45 €, dok preostali iznos sufinanciraju 10% Hrvatske vode u iznosu do 3.279.439,05 € te 10% Vodovod i kanalizacija Split u iznosu do 3.279.439,05 €.

 

Realizacijom Projekta će se pridonijeti očuvanju vodnih resursa uz istovremeno osiguravanje kvalitete vode za piće sukladno EU Direktivama kao i njenoj dostupnosti za veći broj stanovnika.

 

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.