U DIJELU ULICE DON FRANE BULIĆA BIT ĆE ONEMOGUĆEN PROMET ZBOG RADOVA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN“

U tijeku su radovi na izgradnji vodovodne mreže u sklopu projekta "PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT SOLIN – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE“ zbog čega će u dijelu Ulice Don Frane Bulića biti onemogućen tranzitni promet autima, autobusima i teretnim vozilima. Isključivo će biti dozvoljen promet vozilima gradilišta te iznimno stanarima, hitnim službama i javnom prijevozu. Pješački promet kroz zonu izvođenja radova će u svakom trenutku biti omogućen.

Molimo građane, koji žive istočno i zapadno od zone izvođenja radova, da Ulicom Don Frane Bulića idu od zone odvijanja radova, odnosno prema istoku i zapadu kako je na grafici ispod prikazano.

Molimo da građani koji žive unutar zone odvijanja radova minimalno koriste dio trasa koje su zatrpane (žute zone).

Na grafici je prikazana treća faza izvođenja radova sa kojom se započinje u ponedjeljak, 3. lipnja 2024. godine i trajat će 20 dana. Radovi će se u ovom periodu izvoditi u Ulici Don Frane Bulića od kućnog broja 122B do kućnog broja 124 i od kućnog broja 79 do kućnog broja 97. Slijedeće faze radova će se najavljivati kroz medije i putem obavijesti.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Molimo vaše razumijevanje tijekom izvođenja radova.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.