U ViK-u potpisan Ugovor o uslugama upravljanja u provedbi projekata aglomeracija Kaštela-Trogir i Split-Solin

U ponedjeljak, 2. listopada, u prostorima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split potpisan je Ugovor o uslugama upravljanja u provedbi projekata aglomeracija Kaštela-Trogir i Split-Solin.

Ugovor vrijedan 926.352,11 EUR potpisan je sa zajednicom ponuditelja tvrtki Civil Engineering Consultancy d.o.o. iz Zadra i Reliance d.o.o. iz Splita. Ugovor su potpisali Miroslav Delić,  direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split te Edvard Ćoza, direktor Civil Engineering Consultancy d.o.o. i Tomislav Albini, direktor Reliance d.o.o.

U okviru Ugovor, odabrani ponuditelj pružat će podršku Naručitelju u provedbi upravljanja Projektima aglomeracija Kaštela-Trogir i Split-Solin, prema provedenom postupku javne nabave.

Svrha Ugovora o uslugama upravljanja Projektima aglomeracija Kaštela -Trogir i Split – Solin je omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu navedenih Projekata, savjetovanje Naručitelja s obzirom na sve aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekata i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora o radovima i uslugama koji se realiziraju kroz navedena dva Projekta, kao i kršenja uvjeta iz ugovora o financiranju Projekata.

Usluge obuhvaćaju podršku Naručitelju i sudjelovanje u sveukupnom upravljanju Projektom što uključuje tehničko, pravno i administrativno izvršavanje zadataka i to kroz angažman vanjskih stručnjaka koji imaju specifično iskustvo, uzimajući u obzir kompleksnost radova koji će biti nadzirani te uvažavajući potencijalne rizike koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova.

Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne vrijednosti 152,8 milijuna EUR (bez PDV-a), sa 106,6 milijuna EUR sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.

Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin je investicija ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.