U ViK-u potpisan Ugovor s izvođačem radova na izgradnji CUPOV Divulje

U srijedu, 27. ožujka, u prostorima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split potpisan je Ugovor za izgradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje (CUPOV Divulje). 

Ugovor vrijedan 24.444.917,86 EUR bez PDV-a, odnosno 30.556.147,33 EUR s PDV-om, potpisali su Miroslav Delić, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split u ime Naručitelja te Gerald Sattler i Nedim Zuhrić u ime odabranog ponuđača, tvrtke Strabag AG sa sjedištem u Austriji.

Prema potpisanom Ugovoru dogradit će se postojeći infrastrukturni objekt za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda te izvesti radovi na regulaciji dijela bujičnog potoka Slanac. To će omogućiti povećanje stupnja pročišćavanja otpadnih voda s prvog na drugi stupanj. Dogradnjom CUPOV Divulje unaprijedit će se kvaliteta vodotoka, a uz veći stupanj pročišćavanja otpadnih voda doprinijeti i očuvanju okoliša, razvoju turističkih potencijala i povećanju kvalitete života.

„Potpisom ovog Ugovora napravili smo još jedan važan iskorak u provedbi velikog i značajnog projekta aglomeracije Kaštela-Trogir. Uz sve izazove, možemo biti zadovoljni dinamikom i do sada ostvarenim napretkom radova. Radi se o 110 kilometara novoizgrađenog sustava odvodnje i 77 kilometara nove i rekonstruirane vodovodne mreže. Time su stvoreni preduvjeti za 6500 novih priključaka na kanalizaciju i 1600 novih i rekonstruiranih priključaka na vodoopskrbu. Izgrađeni su i novi objekti, 3 crpne stanice i vodosprema Sućurac, a CUPOV Divulje je još jedan važan segment uspješne realizacije projekta“, rekao je Miroslav Delić, direktor ViK-a.

Podsjetimo, projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupno je vrijedan 152,8 milijuna EUR (bez PDV-a), od čega 106,6 milijuna EUR sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.

Nositelj ovog projekta, ujedno jedne od najvećih infrastrukturnih investicija u Republici Hrvatskoj, je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja RH,  Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split, općinama Okrug, Seget te naseljem Slatine.

Realizacijom projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširit će se na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99 %, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na kanalizacijski sustav čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 % na 97 %.