Hercegovačka 8, Split

RADOVI BUŠENJA I MINIRANJA NA VODOSPREMI KAŠTEL SUĆURAC 2– IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA (K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC ) I GRADA TROGIRA (PLANO) – UGOVOR A0

RADOVI BUŠENJA I MINIRANJA NA VODOSPREMI KAŠTEL SUĆURAC 2– IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA (K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC ) I GRADA TROGIRA (PLANO) – UGOVOR A0

Obavještavamo vas kako u ponedjeljak 29. ožujka 2021. planiramo započeti radove bušenja i miniranja na Vodospremi Kaštel Sućurac 2. Radovi će trajati do 1. travnja 2021. godine.

Stanovnicima Kaštel Sućurca unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju te upozoravamo na moguću buku i vibracije koje navedenim radovima mogu nastati.