Hercegovačka 8, Split

UGOVOR O IZGRADNJI SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE I VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA TROGIRA (A2)

UGOVOR O IZGRADNJI SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE I VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA TROGIRA (A2)

Obavještavamo vas kako u srijedu, 24. ožujka, planiramo započeti pripremne radove na kolektorima u Okrugu, u Ulici Marulovo.

Radovi uključuju izradu sondaža te pripremu za izradu provizornog cjevovoda.