Hercegovačka 8, Split

UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

Obavještavamo vas kako u ponedjeljak, 12. travnja 2021., planiramo započeti s radovima na sljedećim kolektorima u Kaštel Novom:

  • F-36.1, F-36.1.1 i F-36.1.2 - Ponikvice i don Bare Poparića

            

Molimo stanovnike navedenih ulica da u skladu s početkom radova podnesu Zahtjev za priključenje.