Hercegovačka 8, Split

VIK Split obilježava Svjetski dan voda uz aktivnosti na tri velika infrastrukturna projekta vrijednosti gotovo 3,4 milijarde kuna

VIK Split obilježava Svjetski dan voda uz aktivnosti na tri velika infrastrukturna projekta vrijednosti gotovo 3,4 milijarde kuna

Svjetski dan voda koji se po 28. put obilježava danas, 22. ožujka uz slogan "Cijenite vodu" i s naglaskom na prepoznavanje vrijednosti pitke vode, Vodovod i kanalizacija Split obilježava aktivnostima na tri strateški važna infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti gotovo 3,4 milijarde kuna. Radi se o projektu izgradnje pročistača vode za ljudsku potrošnju za šire područje Splita, te projektima aglomeracija Kaštela - Trogir i Split - Solin.

Pročistač - uređaj za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju s izvorišta rijeke Jadro, ukupne investicijske vrijednosti 133.570.000,00 kuna, sufinancirat će Hrvatske vode u iznosu od 93.499.000 kuna ili 70%, a ostatak ViK putem EBRD-a u iznosu od 40.071.000 kuna.

U protekle tri godine izrađena je sva potrebna dokumentacija, idejno rješenje, idejni projekt, Studija izvedivosti i Elaborat zaštite okoliša te je ishođeno rješenje nadležnog ministarstva da je zahvat prihvatljiv za okoliš. Nadalje, izrađen  je geomehanički elaborat i geodetska podloga, tehno-ekonomska analiza za izgradnju sunčane elektrane na krovu pročistača zbog samoodrživosti te su ishođene sve suglasnosti od HEP-a.

Projekt je u fazi ishođenja lokacijske dozvole Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, nakon čega slijedi i raspisivanje natječaja za izgradnju pročistača na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Početak izgradnje pročistača vode na Majdanu očekuje se tijekom 2021. godine, a završetak 2023. godine.

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela - Trogir" -  vrijednost investicije iznosi ukupno 1,43 milijarde kuna s PDV-om. Troškovi bez PDV-a iznose 1,15 milijardi kuna od čega se s 803 milijuna kuna ili 69,78 posto sufinancira bespovratnim europskim sredstvima iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020. Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, gradova Kaštela, Trogira i Splita, općina Okrug i Seget te naselja Slatine koje administrativno pripada Gradu Splitu.

Projektom aglomeracije Kaštela - Trogir priključenje na kanalizacijski sustav kroz 8.613 novih priključaka, ostvarit će ukupno 32.447 stanovnika. Priključenost na odvodnju (kanalizaciju) podići će se sa sadašnjih vrlo niskih 45 posto na visokih 97 posto, dok će posljedično zagađenje zemlje i mora crnim (septičkim) jamama postati zanemarivo ili ga gotovo neće postojati.

Kroz nove priključke na vodoopskrbni sustav, pitku vodu dobit će dodatnih 7.700 stanovnika kroz čak 2.548 novih priključaka, čime će se priključenost na vodoopskrbu podići na visokih 99 posto! Drugim riječima, na području Kaštela, Trogira i dijelu Čiova gotovo da i neće biti domaćinstva niti gospodarskog objekta bez pitke vode. Baš kao razvijenim dijelovima Europske unije.

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin - vrijednost investicije gotovo 1,8 milijardi kuna (1.791.760.602,63 kn) kojega s nešto više 975 milijuna kuna (975.315.032,88 kn) sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020., što čini 68,71% prihvatljivih troškova u visini 1,4 milijarde kuna (1.419.408.482,096 kn). Preostalih 458.093.449,22 kuna ili 31,29% sufinancira se nacionalnim sredstvima.

Projekt uključuje dogradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje te nadogradnju postojećeg CUPOV-a Stupe s I. na II. stupanj pročišćavanja (kapaciteta 275.000 ES) s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, kao i osiguravanja odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda.

 

Realizacijom projekta osigurava se ispunjavanje obveze usklađenja s europskim standardima u vodno komunalnim djelatnostima i to kroz proširenje vodoopskrbne mreže na dodatnih 4.011 stanovnika, odnosno za 1.243 nova priključka, povećanje stope priključenosti na vodoopskrbu na 99%, priključenje 22.900 stanovnika, odnosno izgradnju 2.593 nova priključka za kanalizacijski sustav,podizanje stope priključenosti na odvodnju sa sadašnjih 87% na 95%, smanjenje gubitaka vode iz vodoopskrbne mreže za 7% i nadogradnju CUPOV-a Stupe s 1. na 2. stupanja pročišćavanja.

 

Osim veće priključenosti na vodoopskrbni i sustav odvodnje, jedna od najznačajnijih dobrobiti projekta je očuvanje okoliša i čistije more na širem splitskom području.