Cijena vode

Cjenik prodajnih cijena pitke i otpadne vode po područjima gradova i općina, kategorijama potrošnje i elementima cijena u primjeni od 01.07.2024. godine.

 

A) FIKSNI DIO CIJENE - NAKNADA ZA ODRŽAVANJE

 

R.BR. PROFIL PRIKLJUČKA JEDINIČNA CIJENA U € PDV 13% U €

UKUPNO
U €

1. profil 13 i 20 2,65 0,35 3,00
2. profil 25 4,78 0,62 5,40
3. profil 30 7,43 0,97 8,40
4. profil 40 10,62 1,38 12,00
5. profil 50 18,85 2,45 21,30
6. profil 65 29,46 3,83 33,29
7. profil 80 42,47 5,52 47,99
8. profil 100 75,39 9,80 85,19
9. profil 150 169,89 22,09 191,98
10. profil 200 301,94 39,25 341,19

 

B) VARIJABILNI DIO CIJENE - NAKNADA ZA VODNE USLUGE

 

1) - ZA POTROŠAČE PRIKLJUČENE NA SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE
Redni broj KATEGORIJA POTROŠNJE/OPĆINA,GRAD UKUPNA PRODAJNA CIJENA ZA NAPLATU
I SPLIT
1. Kategorija 1 1,73 €
2. Kategorija 1a (KBC - Split) 1,60 €
3. Kategorija 1b 1,15 €
4. Kategorija 2 2,43 €
5. Kategorija 2a 2,30 €
II SOLIN
1. Kategorija 1 1,84 € 
2. Kategorija 1b 1,26 €
3. Kategorija 2 2,54 €
4. Kategorija 2a 2,41 €
III TROGIR
1. Kategorija 1 1,99 € 
2. Kategorija 1b 1,41 €
3. Kategorija 2 2,69 €
4. Kategorija 2a 2,56 €
IV KAŠTELA
1. Kategorija 1 2,06 €
2. Kategorija 1b 1,48 €
3. Kategorija 2 2,76 € 
4. Kategorija 2a 2,63 €
V SEGET
1. Kategorija 1 1,93 €
2. Kategorija 1b 1,35 €
3. Kategorija 2 2,63 €
4. Kategorija 2a 2,50 €
VI OKRUG
1. Kategorija 1 1,93 €
2. Kategorija 1b 1,35 €
3. Kategorija 2 2,63 €
4. Kategorija 2a 2,50 €
VII KLIS
1. Kategorija 1 2,21 €
2. Kategorija 1b 1,63 €
3. Kategorija 2 2,91 € 
4. Kategorija 2a 2,78 €
VIII DUGOPOLJE
1. Kategorija 1 1,80 €
2. Kategorija 1b 1,22 €
3. Kategorija 2 2,50 € 
4. Kategorija 2a 2,37 €
IX PODSTRANA
1. Kategorija 1 1,87 € 
2. Kategorija 1b 1,29 €
3. Kategorija 2 2,57 €
3. Kategorija 2a 2,44 €
X ŠOLTA
1. Kategorija 1 1,71 €
2. Kategorija 1b 1,13 €
3. Kategorija 2 2,41 €
4. Kategorija 2a 2,28 €

 

2) - ZA POTROŠAČE KOJI NISU PRIKLJUČENI NA SUSTAV ODVODNJE
Redni broj KATEGORIJA POTROŠNJE/OPĆINA,GRAD UKUPNA PRODAJNA CIJENA ZA NAPLATU
I SPLIT
1. Kategorija 1 1,60 €
2. Kategorija 1b 1,09 €
3. Kategorija 2 2,18 € 
4. Kategorija 2a 2,05 €
5. Kategorija 3 1,19 €
II SOLIN
1. Kategorija 1 1,71 €
2. Kategorije 1b 1,20 €
3. Kategorija 2 2,29 €
4. Kategorija 2a

2,16 €

5. Kategorija 3 1,30 € 
III TROGIR
1. Kategorija 1 1,86 €
2. Kategorija 1b 1,35 €
3. Kategorija 2 2,44 €
4. Kategorija 2a 2,31 €
5. Kategorija 3 1,45 €
IV KAŠTELA
1. Kategorija 1 1,93 €
2. Kategorija 1b 1,42 €
3. Kategorija 2 2,51 €
4. Kategorija 2a 2,38 €
5. Kategorija 3 0,86 €
V SEGET
1. Kategorija 1 1,80 €
2. Kategorija 1b 1,29 €
3. Kategorija 2 2,38 €
4. Kategorija 2a 2,25 €
5. Kategorija 3 1,39 €
VI OKRUG
1. Kategorija 1 1,80 €
2. Kategorija 1b 1,29 €
3. Kategorija 2 2,38 €
4. Kategorija 2a 2,25 €
5. Kategorija 3 1,39 €
VII KLIS
1. Kategorija 1 2,08 € 
2. Kategorija 1b 1,57 €
3. Kategorija 2 2,66 € 
4. Kategorija 2a 2,53 €
5. Kategorija 3 1,67 €
VIII DUGOPOLJE
1. Kategorija 1 1,67 €
2. Kategorija 1b 1,16 €
3. Kategorija 2 2,25 €
4. Kategorija 2a 2,12 € 
5. Kategorija 3 1,26 € 
IX PODSTRANA
1. Kategorija 1 1,74 €
2. Kategorija 1b 1,23 €
3. Kategorija 2 2,32 €
4. Kategorija 2a 2,19 €
5. Kategorija 3 1,33 €
X MUĆ
1. Kategorija 1 1,53 €
2. Kategorija 1b 1,02 €
3. Kategorija 2 2,11 €
4. Kategorija 2a 1,98 €
5. Kategorija 3 1,12 €
XI LEĆEVICA
1. Kategorija 1 1,53 €
2. Kategorija 1b 1,02 €
3. Kategorija 2 2,11 €
4. Kategorija 2a 1,98 €
5. Kategorija 3 0,86 €
XII MARINA
1. Kategorija 1 1,55 €
2. Kategorija 1b 1,04 € 
3. Kategorija 2 2,13 € 
4. Kategorija 2a 2,00 € 
5. Kategorija 3 1,14 €
XIII ŠOLTA
1. Kategorija 1 1,58 €
2. Kategorija 1b 1,07 €
3. Kategorija 2 2,16 €
4.. Kategorija 2a 2,03 €
5. Kategorija 3

1,17 €

 

KATEGORIJE POTROŠNJE

 • Obrazovanje: predškolsko i osnovno obrazovanje, srednjoškolsko, visoko obrazovanje te ostalo obrazovanje
 • Socijalna skrb: djelatnost socijalne skrbi sa smještajnom djelatnošću, dječje jaslice i vrtići te ostale djelatnosti socijalne skrbi
 • Kulturne djelatnosti: knjižnice, arhivi, muzeji i zaštita povijesnih mjesta i građevina, botanički i zoološki vrtovi, umjetničko i književno stvaralaštvo, reprodukcija i izvođenje
 • Djelatnost članskih i vjerskih organizacija
 • Kućanstvo
 • Primarna zdravstvena zaštita
 • Ostale društvene i osobne uslužne djelatnosti (rekreacija i sportske djelatnosti bez kladionica).
 • Klinička bolnica Split
 • Socijalno ugroženi građani
 • Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, prerađivačka industrija, opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom i sanacija okoliša, građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla, djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, prijevoz i skladištenje, informacije i komunikacije, financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, kladionice, poslovanje nekretninama, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje, ostale uslužne i privredne djelatnosti, djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela, ostala zdravstvena zaštita, djelatnost kućanstva kao poslodavca, djelatnost kućanstva koja proizvode različitu robu i pružaju različite usluge za vlastite potrebe.
 • Obuhvaća potrošače - kupce koji obavljaju djelatnosti navedene pod točkom 2. kojima prema Zakonu o vodama i ostalim podzakonskim propisima, VIK Split ne zaračunava naknadu za zaštitu voda.
 • Kupci vode isporučene preko hidranata za vodoopskrbu putem autocisterni.
 • .pdf document (398,92 Kb)

  Cjenik vodnih usluga - 01.07.2024

 • .pdf document (453,08 Kb)

  Cjenik vodnih usluga kada voda ne ispunjava standard kakvoće vode - 01.07.2024

 • .pdf document (421,94 Kb)

  Cjenik vodnih usluga - 18.01.2024.g.

 • .pdf document (489,85 Kb)

  Cjenik vodnih usluga kada voda ne ispunjava standard kakvoće vode - 18.01.2024.g.

 • .pdf document (44,97 Kb)

  Cijene vodne usluge pražnjenja septičkih i sabirnih jama

 • .pdf document (62,27 Kb)

  Cijena vodnih usluga za opskrbu Drvenika Velog i Malog

 • .pdf document (62,24 Kb)

  Cjenik fiksnog dijela cijene za socijalno ugrožene

 • .pdf document (165,23 Kb)

  Cjenik usluga (osim vodnih usluga)

 • .pdf document (53,66 Kb)

  Fiksni dio cijene-socijalno ugroženi