Hercegovačka 8, Split

Tijela društva

Skupština

          Predsjednik Skupštine: Ivica Puljak

Nadzorni odbor

          Predsjednik Nadzornog odbora: Nikša Paviškov

Uprava Društva

          Direktor Društva: Tomislav Šuta