Hercegovačka 8, Split

Vlasnička struktura

                 

                                                lznos tem. kapitala                      % ukupnog tem. kapitala

                                                                             

1.   Grad Split                              130.709.000,00                               56,83              

2.   Grad Solin                               18.768.000,00                                 8,16               

3.   Grad Kaštela                           40.434.000,00                               17,58               

4.   Grad Trogir                              14.513.000,00                                 6,31               

5.   Općina Lećevica                          690.000,00                                 0,30                  

6.   Općina Klis                                4.163.000,00                                 1,81                  

7.   Općina Dugopolje                        667.000,00                                 0,29                   

8.   Općina Marina                          3.174.000,00                                 1,38                  

9.   Općina Muć                               5.842.000,00                                 2,54                  

10. Općina Podstrana                     5.083.000,00                                 2,21                  

11. Općina Seget                             4.163.000,00                                 1,81                  

12. Općina Šolta                              1.794.000,00                                 0,78                 

13. Općina Prgomet                              10.000,00                                             

__________________________________________________________________________________________________

UKUPNO:                                     230.010.000,00 kn                            100%