Zahtjev za naknadu štete

Zahtjev za naknadu štete

Za slučaj nastanka štete stranka se zahtjevom za naknadu štete obraća izravno VIK-u i to u formi pisanog zahtjeva, na način i prema proceduri kako je opisano.

Procedura kod podnošenja zahtjeva za naknadu štete

 1. Zahtjev za naknadu štete mora sadržavati sve relevantne podatke kako što su:
  • podaci o podnositelju zahtjeva ( ime, prezime, adresa, kontakt telefon )
  • detaljan opis nastanka štete ( gdje, uslijed čega je do štete došlo ...)
  • vrijeme nastanka štete ( dan i sat )
  • da li je i kada zatražena intervencija od strane VIK-a ili drugih nadležnih službi
  • opseg nastale štete
  • popis oštećenih stvari
 2. Uz naprijed označeni zahtjev stranka je dužna priložiti i dokaz o vlasništvu nad nekretninom ( zemljištem, stanom, poslovnim prostorom ) na kojoj je nastala štete, a sve kako bi podnositelj zahtjeva dokazao aktivnu legitimaciju.
 3. Ukoliko je nastalo oštećenje sanirano, podnositelj zahtjeva za naknadu štete dužan je uz zahtjev dostaviti i podatak o tome tko je i kada izvršio sanaciju i ujedno priložiti račune o izvršenoj sanaciji.
 • .pdf document (256,96 Kb)

  Zahtjev za naknadu štete