Hercegovačka 8, Split

Priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu i sustav javne odvodnje

Zahtjevu za priključak NA JAVNU VODOOPSKRBNU MREŽU stranka je dužna priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Građevinska dozvola ili uvjerenje iz katastra da je građevina izgrađena prije 15.02.1968, ili drugi akt o dozvoli gradnje, ili potvrda o predanom zahtjevu za legalizaciju s geodetskim/arhitektonskim snimkom građevine, (fotokopija)
  • 4 prerisa katastarskog plana (1 original i 3 fotokopije),
  • vlasnički list ili drugi dokaz o posjedovanju građevine/nekretnine
  • dokaz o riješenoj odvodnji otpadnih voda
  • osobna iskaznica na uvid i OIB

Kod razdvajanja uz gornje dokumente dostaviti dokaz vlasništva za dio koji se odvaja i pisani dogovor kome ostaje postojeći priključak i fotokopija računa.

Kod izmještanja dostaviti fotokopiju prerisa i fotokopiju računa za potrošenu vodu

Poljoprivredni priključak – original novi preris ( i 3 fotokopije ), dokaz vlasništva

Za gradilišni priključak uz gornje dokumente i prijavu početka radova.

Dokumentacija se predaje u VIK – Hercegovačka 8, Split (Kopilica)- soba 6  i soba 7 (1. kat); tel. 021/545-900 ili poštom na adresu sjedišta društva

Radno vrijeme sa strankama je svakim radnim danom, osim srijedom, od 8 – 13 sati (dnevni odmor od 10,30 – 11 sati.)

Zahtjevu za priključak NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE stranka je dužna priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Građevinska dozvola ili uvjerenje iz katastra da je građevina izgrađena prije 15.02.1968, ili drugi akt o dozvoli gradnje, ili potvrda o predanom zahtjevu za legalizaciju s geodetskim/arhitektonskim snimkom objekta, (fotokopija)
  • 4 prerisa katastarskog plana (1 original i 3 fotokopije),
  • vlasnički list ili drugi dokaz o posjedovanju građevine/nekretnine
  • fotokopija jednog računa za potrošenu vodu
  • osobna iskaznica na uvid i OIB

Dokumentacija se predaje u VIK – Hercegovačka 8, Split (Kopilica)- soba 3 (1. kat); tel. 021/545-900 ili poštom na adresu sjedišta društva

Radno vrijeme sa strankama je svakim radnim danom, osim srijedom, od 8 – 13 sati (dnevni odmor od 10,30 – 11 sati.)

Napomena: Ukoliko računi za vodu glase na osobu koja više nije u vlasništvu nekretnine, prije predaje zahtjeva za kanalizacijski priključak potrebno je izvršiti izmjenu imena na računu za vodu (soba 12- tel.: 545-900)

Tehničko riješenje priključenja određuje VIK u skladu sa odredbama Zakona o vodi i važećim OTU isporuke vodnih usluga, a najvažnija odredba je da zgrada mora imati razdvojene vodoopskrbne priključke za stambenu namjenu od vodoopskrbnih priključaka za poslovnu namjenu te od protupožarnih PPH priključaka.

Zgrade moraju imati minimalno vodoopskrbne priključke za svaki ulaz ili jedan za cijelu stambenu zgradu uz uvjet da svaki stan ima zaseban vodomjer i da je regulirana naplata potrošene vode Međuvlasničkim ugovorom i Ugovorom o opskrbi pitkom vodom i odvodnji. Interni vodomjeri nisu u nadležnosti VIK-a!