Priključenje

Priključenje

Ovdje ćete naći sve potrebne informacije vezane za dobivanje vodovodnog priključka, odvajanje priključka, te prijenos vlasništva nad vodovodnim priključkom.

Priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu

Uz zahtjev za priključak NA JAVNU VODOOPSKRBNU MREŽU, stranka je dužna priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Građevinska dozvola ili uvjerenje iz katastra da je građevina izgrađena prije 15.02.1968, ili drugi akt o dozvoli gradnje, ili potvrda o predanom zahtjevu za legalizaciju s geodetskim/arhitektonskim snimkom građevine (fotokopija)
 • 4 prerisa katastarskog plana (1 original i 3 fotokopije),
 • vlasnički list ili drugi dokaz o posjedovanju građevine/nekretnine
 • dokaz o riješenoj odvodnji otpadnih voda
 • fotokopija osobne iskaznice i OIB

 

Razdvajanje

Uz zahtjev za razdvajanje, stranka je dužna priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Građevinska dozvola ili uvjerenje iz katastra da je građevina izgrađena prije 15.02.1968, ili drugi akt o dozvoli gradnje, ili potvrda o predanom zahtjevu za legalizaciju s geodetskim/arhitektonskim snimkom građevine, (fotokopija)
 • 4 prerisa katastarskog plana (1 original i 3 fotokopije),
 • vlasnički list ili drugi dokaz o posjedovanju građevine/nekretnine
 • dokaz o riješenoj odvodnji otpadnih voda
 • fotokopija osobne iskaznice i OIB
 • dokaz vlasništva za dio koji se odvaja i pisani dogovor kome ostaje postojeći priključak
 • fotokopija računa

Izmještanje

Kod slučaja izmještanja, stranka je dužna dostaviti:

 • fotokopiju prerisa i
 • fotokopiju računa za potrošenu vodu.

Poljoprivredni priključak

Za poljoprivredni priključak, stranka je dužna dostaviti:

 • original novi preris ( i 3 fotokopije ) te
 • dokaz o vlasništvu.

Gradilišni priključak

Uz zahtjev za (gradilišni) priključak, stranka je dužna priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Građevinska dozvola ili uvjerenje iz katastra ili drugi akt o dozvoli gradnje, ili potvrda o predanom zahtjevu za legalizaciju s geodetskim/arhitektonskim snimkom građevine (fotokopija)
 • 4 prerisa katastarskog plana (1 original i 3 fotokopije),
 • vlasnički list ili drugi dokaz o posjedovanju građevine/nekretnine
 • dokaz o riješenoj odvodnji otpadnih voda
 • fotokopija osobne iskaznice i OIB
 • prijava početka radova

Uvjeti izgradnje

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji dajemo i podatke Uredima državne uprave te projektantima i investitorima gradnje UVJETE IZGRADNJE iz područja vodoopskrbe i odvodnje za potrebe ishođenja lokacijske dozvole ili uvjeta gradnje, izrade prostornih planova, te suglasnosti na projektnu dokumentaciju. Kroz uvjete se daju podaci o postojanju vodovodne mreže na tom području, kota opskrbe sa pripadajuće vodospreme, te podaci o postojanju kanalizacije te kote priključenja i revizijska okna.
U skladu s novim zakonom prilog zahtjevu u fazi ishođenja lokacijske dozvole je IDEJNI PROJEKT koji mora sadržati tehničko rješenje ucrtano u situaciju ili preris, sa tehničkim opisom, tj projektom treba riješiti način priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu i sustav javne odvodnje. Zgrade ili prostori koji imaju riješen priključak, isti trebaju prikazati projektom, što znači da je prilog projektu Dozvola priključenja ili račun po kojem se vrši naplata potrošne vode.

Predaja dokumentacije

Dokumentacija za sve vrste zahtjeva predaje se u Vodovodu i kanaliziaciji d.o.o. Split– Hercegovačka 8, Split (Kopilica)- soba  3 (1. kat) ili poštom na istu adresu. 

Napomene

 • Ukoliko računi za vodu glase na osobu koja više nije u vlasništvu nekretnine, prije predaje
  zahtjeva za kanalizacijski priključak potrebno je izvršiti izmjenu imena na računu za vodu (soba 12- tel.: 545-900)
 • Tehničko rješenje priključenja određuje VIK u skladu sa odredbama Zakona o vodi i važećim OTU isporuke vodnih usluga, a najvažnija odredba je da zgrada mora imati razdvojene vodoopskrbne priključke za stambenu namjenu od vodoopskrbnih priključaka za poslovnu namjenu te od protupožarnih PPH priključaka.
 • Zgrade moraju imati minimalno vodoopskrbne priključke za svaki ulaz ili jedan za cijelu
  stambenu zgradu uz uvjet da svaki stan ima zaseban vodomjer i da je regulirana naplata potrošene vode Međuvlasničkim ugovorom i Ugovorom o opskrbi pitkom vodom i odvodnji
 • Interni vodomjeri nisu u nadležnosti VIK-a.
Radno vrijeme

Radno vrijeme

Radno vrijeme sa strankama je svakim radnim danom od 8 - 13 sati (dnevni odmor od 10,30 - 11,00 h).


Kontakt: 021/545-900