Pravilnici

 • .pdf document (805,24 Kb)

  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave-19.06.2024.

 • .pdf document (9,52 Mb)

  Opći i tehnički uvjeti - pročišćeni tekst

 • .pdf document (528,96 Kb)

  Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstva

 • .pdf document (2,67 Mb)

  Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

 • .pdf document (251,09 Kb)

  Pravilnik o radu komisije za molbe potrošača

 • .pdf document (1,41 Mb)

  Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

 • .pdf document (182,20 Kb)

  Pravilnik o zaštiti, prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka

 • .pdf document (604,71 Kb)

  Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta

 • .pdf document (340,74 Kb)

  Prijevoz i isporuka vode vodonoscem na otoke Drvenik Veliki i Mali

 • .pdf document (1,30 Mb)

  Procedura izvedbe priključka na hidrantima

 • .pdf document (1,30 Mb)

  Procedura izvedbe priključka na hidrantima

 • .pdf document (1,07 Mb)

  Procedura povremene isporuke vode sa hidranata

 • .pdf document (971,67 Kb)

  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Odluke

 • .pdf document (82,30 Kb)

  Odluka o izmjeni i dopuni općih tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 03.2024

 • .pdf document (56,15 Kb)

  Odluka o naknadi za razvoj za 2024. god.

 • .pdf document (275,41 Kb)

  Odluka o cijeni vodnih usluga

 • .pdf document (100,12 Kb)

  Odluka o izmjeni i dopuni odluke o naknadi za razvoj.pdf

 • .pdf document (55,64 Kb)

  Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zaprimanju otpadnih voda kod proizvodnje maslinovog ulja na CUPOV Stupe

 • .pdf document (88,65 Kb)

  Odluka o izmjeni i dopuni Općih i tehničkih uvjeta.pdf

 • .pdf document (59,58 Kb)

  Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem- upozorenje

 • .pdf document (96,08 Kb)

  Sukob interesa

 • .pdf document (4,84 Mb)

  Opći i tehnički uvjeti

 • .pdf document (59,05 Kb)

  Odluka o zaprimanju otpadnih voda

 • .pdf document (104,29 Kb)

  Odluka o zaprimanju otpadnih voda kod proizvodnje maslinovog ulja na CUPOV Stupe

 • .pdf document (660,62 Kb)

  Odluka o za imenovanju službenika za zaštitu osobnih podaka

 • .pdf document (444,78 Kb)

  Odluka o vodoopskrbi SGGS 70-2020

 • .pdf document (465,45 Kb)

  Odluka o smanjenju cijene vodne usluge javne vodoopskrbe u skladu sa čl.42. st.8. Zakona o vodnim uslugama

 • .pdf document (251,07 Kb)

  Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje 16.04.2018.

 • .pdf document (307,45 Kb)

  Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje 04.10.2019.

 • .pdf document (1,01 Mb)

  Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

 • .pdf document (1,10 Mb)

  Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamacije ViK-a

 • .pdf document (1,12 Mb)

  Odluka o odvodnji Aglomeracija Split-Solin

 • .pdf document (958,52 Kb)

  Odluka o odvodnji Aglomeracija Kaštela-Trogir

 • .pdf document (249,33 Kb)

  Odluka o naknadi za razvoj

 • .pdf document (262,08 Kb)

  Odluka o nadležnosti i ovlastima vodnog redara 5.11.2019.

 • .pdf document (341,36 Kb)

  Odluka o izmjeni općih i tehničkih uvjeta 24.02.21.

 • .pdf document (122,70 Kb)

  Odluka o izmjeni općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

 • .pdf document (305,58 Kb)

  Odluka o izmjeni općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 21.09.2020.

 • .pdf document (1,39 Mb)

  Odluka o izmjeni općih i tehničkih uvjeta 03.02.2021.

 • .pdf document (100,12 Kb)

  Odluka o izmjeni i dopuni odluke o naknadi za razvoj

 • .pdf document (76,34 Kb)

  Odluka o imenovanju povjerenstva za koncesije

 • .pdf document (490,62 Kb)

  Odluka o imenovanju Povjerenika i zamjenika za etiku

 • .pdf document (329,56 Kb)

  Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za reklamacije ViK-a

 • .pdf document (294,18 Kb)

  Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za reklamacije 04.10.2019.

 • .pdf document (189,06 Kb)

  Odluka o cijeni vodnih usluga

 • .pdf document (425,17 Kb)

  Odluka o cijeni vodnih usluga za socijalno ugroženo stanovništvo

 • .pdf document (208,58 Kb)

  Odluka o cijeni vodnih usluga 2021.

 • .pdf document (281,20 Kb)

  Odluka br. 2 o cijeni vodnih usluga

 • .pdf document (86,98 Kb)

  Izmjena Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga - 27.01.2020.

 • .pdf document (3,39 Mb)

  Etički kodeks

Arhiva - Nevažeći akti

 • .pdf document (948,71 Kb)

  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave-01.12.2023.

 • .pdf document (420,18 Kb)

  Izmjena Općih i Tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga - 18.06.2018.

 • .pdf document (243,84 Kb)

  Odluka o cijeni vodnih usluga

 • .pdf document (249,81 Kb)

  Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

 • .pdf document (217,05 Kb)

  Odluka o izmjenama i dopunama OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA isporuke vodnih usluga - 09.04.2015.

 • .pdf document (627,70 Kb)

  Odluka o izmjenama i dopunama OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA isporuke vodnih usluga - 18.01.2017.

 • .pdf document (968,75 Kb)

  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 • .pdf document (971,67 Kb)

  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave