Javna nabava

PODACI O NARUČITELJU:
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8, 21000 Split
MBS: 3117871; OIB: 56826138353
Telefon: 021/ 546-100; Telefax: 021/345-497
Internetska adresa: www.vik-split.hr

ODJEL NABAVE:
Hercegovačka 8, 21000 Split
Telefon: 021/546-248; Telefax: 021/546-248

Jadranka Duvančić, dipl.iur. - v.d. Voditelja odjela nabave
Telefon: 021/546-248; Telefax: 021/546-248
E-mail: jadranka.duvancic@vik-split.hr

Vedran Spain, dipl.oec. - Specijalist za javnu i jednostavnu nabavu
Telefon: 021/546-214 Telefax: 021/546-248
E-mail: vedran.spain@vik-split.hr

Marin Mulić, mag.oec - Specijalist za javnu i jednostavnu nabavu
Telefon: 021/546-217; Telefax: 021/546-217
E-mail: marin.mulic@vik-split.hr

Obavijesti

  • .pdf document (115,03 Kb)

    Izjava o integritetu naručitelja

  • .pdf document (122,38 Kb)

    POPIS GOSPODARSIH SUBJEKATA S KOJIMA VIK NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI-15.09.2022.

  • .pdf document (3,88 Mb)

    PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI