Aglomeracija Kaštela - Trogir

Aglomeracija Kaštela - Trogir


Nositelj projekta: Vodovod i kanalizacija Split
Posrednička tijela: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode
Ukupna vrijednost projekta: 1.151.030.595,12 kn
Sufinanciranje projekta: 803.222.768,51 kn (69,78%) - Hrvatske vode
Trajanje projekta: 2019. - 2023.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gradova Kaštela, Trogir i Splita te općina Seget i Okrug investicija je ukupne vrijednosti 1.151.030.595,12 kuna. 

Sufinancirala ga je EU iz Kohezijskog fonda kroz operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. -2020. 

Realizacijom projekta osiguravamo ispunjavanje obveze usklađenja s europskim standardima u vodno komunalnim djelatnostima.

Upoznajte projekt!

Pogledajte  u videografici koji dijelovi

Kaštela, Trogira, Splita, Segeta i Okruga dobivaju novu vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu.

l
r
28. svibnja. 2024.

PRIVREMENA OBUSTAVA VODE NA PODRUČJU KAŠTEL SUĆURCA (SRIJEDA,29.05.2023.G.)


Obavještavaju se potrošači vode na području Kaštel Sućurca; Cesta dr.Franje Tuđmana od 102-142; Cesta dr.Franje Tuđmana...

}
27. svibnja. 2024.

OBAVIJEST POTROŠAČIMA NA PODRUČJU KAŠTEL SUĆURCA, za 28.05.2024.


Obavještavaju se potrošači vode na području Kaštel Sućurca; Cesta dr.Franje Tuđmana od 102-142; Cesta dr.Franje Tuđmana...

}
13. svibnja. 2024.

Počinju radovi na izgradnji CUPOV Divulje


Odabrani izvođač radova prema Ugovoru za izgradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje (CUPOV...

}
8. svibnja. 2024.

PRIVREMENA OBUSTAVA VODE NA PODRUČJU KAŠTEL GOMILICE (09.05.2024.g.)


Obavještavaju se potrošači vode na području Kaštel Gomilice; Gaji;  da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži u...

}
16. travnja. 2024.

PRIVREMENA OBUSTAVA VODE NA PODRUČJU KAŠTEL SUĆURCA (18.04.2024.g.)


  Obavještavaju se potrošači vode na području Kaštel Sućurca; sjeverno od Ceste pape Ivana Pavla II; da će im zbog...

}
12. travnja. 2024.

PRIVREMENA OBUSTAVA VODE NA PODRUČJU KAŠTEL ŠTAFILIĆA (15.04.2024.g.)


Obavještavaju se potrošači vode na području Kaštel Štafilića; Cesta dr. Franje Tuđmana neparni od 897 do 945; Ulica Petra...

}
9. travnja. 2024.

PRIVREMENA OBUSTAVA VODE NA PODRUČJU KAŠTEL SUĆURCA (11.04.2024.g.)


Obavještavaju se potrošači vode na području Kaštel Sućurca; Ulica Vukovarskih heroja; Ulica Čeline; Putaljski put (neparni...

}
27. ožujka. 2024.

U ViK-u potpisan Ugovor s izvođačem radova na izgradnji CUPOV Divulje


U srijedu, 27. ožujka, u prostorima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split potpisan je Ugovor za izgradnju Centralnog uređaja...

}
25. ožujka. 2024.

PRIVREMENA OBUSTAVA VODE NA PODRUČJU KAŠTEL KAMBELOVCA (26.03.2024.g.)


Obavještavaju se potrošači vode na području Kaštel Kambelovca; Put Kruševika; Ulica Gospe na Krugu; da će im zbog radova na...

}
22. ožujka. 2024.

PRIVREMENA OBUSTAVA VODE NA PODRUČJU KAŠTEL GOMILICE I KAŠTEL SUĆURCA (26.03.2024.g.)


Obavještavaju se potrošači vode na području Kaštel Gomilice i Kaštel Sućurca; Cesta pape Ivana Pavla II od 74 do 84;...

}

Obuhvat radova po gradovima i općinama

Kaštela

Izgradnja dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (K.Sućurac, K.Gomilica, K.Kambelovac) i Grada Trogira (Plano)

Javna vodoopskrba

 • Izgradnja 27.569 m novih vodoopskrbnih cjevovoda
 • Rekonstrukcija 1.348 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda
 • Pripreme izvedbe za 885 novih vodovodnih priključaka
 • Izgradnja 2 vodospreme 500 m³
 • Izgradnja 2 CS

Javna odvodnja

 • Izgradnja 26.544 m novih gravitacijskih kolektora
 • Priprema izvedbe za 891 kanalizacijskih priključaka

Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora)

Javna vodoopskrba

 • Izgradnja  5.998 m novih vodoopskrbnih cjevovoda  
 • Rekonstrukcija 19.908 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda
 • Izgradnja 1 CS

Javna odvodnja

 • Izgradnja 69.868 m novih gravitacijskih kolektora
 • Rekonstrukcija 3.020 m gravitacijskih kolektora
 • Izgradnja 110 m novih tlačnih cjevovoda
 • Izgradnja 1 CS
 • Priprema izvedbe za 2.834 novih kanalizacijskih priključaka
Trogir

Izgradnja  sekundarne i kanalizacijske mreže na području Grada Trogira

Javna vodoopskrba

 • Izgradnja  4.805 m novih vodoopskrbnih cjevovoda  
 • Rekonstrukcija 10.482 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda
 • Izgradnja 1 CS

Javna odvodnja

 • Izgradnja 23.905 m novih gravitacijskih kolektora
 • Rekonstrukcija 1.020 m gravitacijskih kolektora
 • Izgradnja 520 m novih tlačnih cjevovoda
 • Izgradnja 80 m incidentnih preljeva
 • Izgradnja 1 CS
 • Priprema izvedbe za 1.245 novih kanalizacijskih priključaka

Nadogradnja CUPOV-a Divulje

Nadogradnja postojećeg CUPOV-a Divulje s I. na II. stupanj pročišćavanja i povećanje kapaciteta sa 40.000 ES na 100.000 ES te prihvat otpadnih voda aglomeracije Marina.  

Seget, Okrug, Slatine

Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže Podsustav Kaštela, Trogir, Seget, Okrug, Slatine

Javna vodoopskrba

 • Izgradnja 21.496 m novih vodoopskrbnih cjevovoda  
 • Rekonstrukcija 33.667 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda
 • Priprema izvedbe za 755 novih vodoopskrbnih priključaka

Javna odvodnja

 • Izgradnja 94.685 m novih gravitacijskih kolektora
 • Izgradnja 5.400 m novih tlačnih cjevovoda
 • Izgradnja 560  m incidentnih preljeva
 • Izgradnja 11 CS
 • Priprema izvedbe za 3.643 novih kanalizacijskih priključaka
 • Zamjena elektrostrojarske opreme na postojećim CS

Izgradnja UPOV-a Čiovo

Izgradnja UPOV-a Čiovo kapaciteta 25.000 ES biološkog stupnja pročišćavanja.

Izgradnja i rekonstrukcija

Izgradnja i rekonstrukcija

 • CUPOV Divulje s I. na II. stupanj pročišćavanja (s mehaničkog na biološku obradu) uz povećanje kapaciteta na 100.000 ES
 • 65,40 km postojeće vodoopskrbne mreže
 • 215 km kanalizacijskih kolektora
 • 4,04 km kanalizacijskih kolektora 
 • 6 km tlačnih cjevovoda
Izgradnja

Izgradnja

 • 59,86 km nove vodoopskrbne mreže
 • 2 vodospreme po 500 m3
 • 13 kanalizacijskih crpnih stanica
 • 640 m incidentnih preljeva
 • 430 malih (kućnih) crpnih stanica
 • 1.640 vodomjera
UPOV Čiovo s II. stupnjem pročišćavanja (biološka obrada) kapaciteta 25.000 ES

UPOV Čiovo s II. stupnjem pročišćavanja (biološka obrada) kapaciteta 25.000 ES

Izgradnja 4 vodocrpne stanice

Izgradnja 4 vodocrpne stanice

Povećanje stope priključenosti

Povećanje stope priključenosti

 • na vodoopskrbu na 99%
 • na odvodnju na 98 %
Smanjenje gubitaka vode iz vodoopskrbne mreže za 6%	Slika

Smanjenje gubitaka vode iz vodoopskrbne mreže za 6% Slika

Proširenje vodoopskrbne mreže

Proširenje vodoopskrbne mreže

 • 1.640 novih priključaka za 7.700 stanovnika
Proširenje kanalizacijskog sustava

Proširenje kanalizacijskog sustava

 • 8.613 novih priključaka za 32.477 stanovnika
Ugovori (u realizaciji) 
 • Ugovor A0 - Izgradnja dijela vodoopskrbe i odvodnje Grada Kaštela (K.Sućurac, K.Gomilica, K.Kambelovac) i Grada Trogira (Plano)
 • Ugovor A1 - Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora)
 • Ugovor A2 - Izgradnja sekundarne i kanalizacijske mreže na području Grada Trogira
 • Sustav daljinskog nadzora i upravljanja objektima AKT -  SDNU
 • Nabava opreme (specijalna vozila za čišćenje i ispiranje kanalizacijske mreže, male crpne stanice kućnih priključaka, vodomjeri i rezervni dijelovi)
 • Nadzor nad izvođenjem radova (Paket A)
 • Usluge promidžbe i vidljivosti.

 

Status preostalih projektnih aktivnosti: 
 • Pokretanje javne nabave za paket B - Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže Podsustav Kaštela, Trogir, Seget, Okrug, Slatine (4 grupe radova)
 • Nadogradnja CUPOV-a Divulje s I. na II. Stupanj pročišćavanja i povećanje kapaciteta s 40.000 ES na 100.00 ES
 • Izgradnja UPOV-a Čiovo (25.000 ES)
 • Nadzor nad izvođenjem radova (paket B)